Ъгли и облицовъчни первази за фасадните панели

Системата довършителните елементи "Алта-Декор"ще придаде на вашия дом естетически завършен и добре ухажван външен вид.

Външен ъгъл "Гранит" -цветова гама анологична на фасадните панели от колекцията "Гранит".

Външен ъгъл "Камък" - цветова гама анологична на фасадните панели от колекция "Камък ".

Външен ъгъл "тухла " - цветова гама аналогична на фасадните панели от колекция "Тухла ".

Външен ъгъл "Скалист камък" - цветова гама за колекциите , "Скален камък", "Каньон".

Външен ъгъл "Фигурен" - цветова гама от колекциите "Фагот", "Скален камък", "Тухла", "Природен камък".

Облицовъчен перваз „Камък“

Облицовъчен перваз „Тухла“

Външен ъгъл "скалист камък" - колекция от цветовете, "Тухла -Антик", "Фасадни плочки", "Скален камък", "Каньон".

Външен ъгъл "Тухла- клинкерна", "Природен камък" и "Фагот" - цветова гама анологична на панелите от едноименната колекция.

       
 ВЪНШЕН ЪГЪЛ - ГРАНИТ
 ВЪНШЕН ЪГЪЛ - КАМЪК  ВЪНШЕН ЪГЪЛ - ТУХЛА  ВЪНШЕН ЪГЪЛ - СКАЛИСТ КАМЪК
       
 ВЪНШЕН ЪГЪЛ - ФИГУРЕН
 ОБЛИЦОВЪЧЕН ПЕРВАЗ - КАМЪК  ОБЛИЦОВЪЧЕН ПЕРВАЗ - ТУХЛА
 ВЪНШЕН ЪГЪЛ - ПРИРОДЕН КАМЪК
       
 ВЪНШЕН ЪГЪЛ - КЛИНКЕРНА ТУХЛА
 ВЪНШЕН ЪГЪЛ - ФАГОТ