×

Съобщение

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Саниране на къщи

Когато говорим за топлоизолация на къща трябва да се знае, че изолацията на фасадата ще обнови облика на дома, но няма да постигне гарантираният пълен ефект на звуко- и топло- изолация без дограма отговаряща на същите характеристики и здрав покрив. Това важи най-вече за еднофамилни къщи, в които отоплението на сградата се осигурява само от едно домакинство.

Прозорците заемат малка част от стените, но дограма с лошо уплътнение може да причини затруднения при отопляването на помещенията. Затова санирането на къщи трябва да започне с подмяна на дограмата и евентуално при необходимост и ремонт на покрива. Задължително след това се санира фасадата на сградата. И едни от завършващите етапи са подмяна интериорните и екстериорни врати, както и изолиране на пода в жилищните помещения.

Тези стъпки водят по пътя за изграждането на така наречената „нискоенергийна сграда“. Най-общо се приема, че енергийните разходи при отопление на „нискоенергийна сграда“ не трябва да превишават 50 kWh/m2 за година. Имайки предвид прогресивно нарастващите цени на тока и горивата в последните години е съвсем естествено тази концепция да добие широка популярност не само в Европа, но и в световен мащаб. Ниските разходи за отопление и климатизация се поставят като основно изискване от инвеститорите към проектантите при изграждането на архитектурния план на бъдещите жилищни сгради. Този фактор много често е определящ при търсенето и пазарната стойността на имота.

Саниране на къщи

В България има действащ Закон за енергийна ефективност на сгради. В него са описани техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и прилежащи към тях съоръжения за производство и разпределение на топлинна енергия. В такива сгради трябва да се поддържат следните температури без включено отопление в зимен период, съответно: 200С - за антре, стълбище и тоалетна; 100С - за сутерен; 250С - за бани; 220 С - за останалите жилищни помещения. В различните области със съответните специфични климатични условия тези изисквания се постигат най-вече с внимателно изчислена дебелина на външната изолация по стените. В планинските райони, където температурите през зимата са доста ниски дебелината на външната изолация е по-голяма. Дебелият слой изолация обаче, може да е причина за нарушаване на нормалния въздухообмен в жилището, което е предпоставка за създаването на нездравословна среда за живущите. Затова, когато се планира саниране е добре да се проведе консултация със специалист за избор и монтаж на нужните инсталации.

С помощта на Alta Siding вашата къща ще покрие изискванията за „нискоенергийна“ и ще се сдобие с красива фасада на достъпна цена. Нашите панели са с точно определени коефициенти на шумо-, звуко- и топлоизолация, което улеснява изчисляването на външния слой изолация по фасадата на къщата.